Pejabat SUK perlis

Majlis Agama Dan Istiadat Melayu Perlis - Zakat Tanaman

MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU PERLIS

Log Masuk

A- A A+
WARGA MAIPs

MAIPs STAFF MENU

Please click Log in button above to enter MAIPs staff menu section.

ORANG AWAM
PERKHIDMATAN
MUAT TURUN
faq eng contact eng feedback eng sitemap eng

 

 

This image for Image Layouts addon

Zakat Tanaman

Allah berfirman dalam surah at-Taubah ayat 60 :  

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".    

Contoh Pengiraan

Mula mengusaha sawah  1 Muharam 1414
 Hasil diperolehi  19 Rejab 1414
 Jumlah hari    195 hari
 Hasil perolehan padi bersih  
 (Tidak termasuk subsidi)  RM ……………… 
   
TOLAK
Kos mengusaha sawah ( Kos Pengeluaran)
 
 
Sewa Tanah (jika sewa)      RM ……………… 
Membajak dan menanam (jika diupah/dibayar)    RM ……………… 
Harga baja (jika dibeli)   RM ……………… 
Racun serangga (jika dibeli)    RM ……………… 
Upah manusia    RM ……………… 
Upah pengangkutan   RM ……………… 
   
TOLAK
(Kos keperluan asasi)
 
Diri : RM 5,000.00 bahagi 354x 195 hari   RM ……………… 
Isteri : RM3,000.00 bahagi 354x195 hari    RM ……………… 
Anak : RM 1,200.00 bahagi 354 x 195 hari   RM ……………… 
Pemberian kepada ibubapa(Jumlah yang sebenar jika diberi)  RM ……………… 
Perubatan (Perbelanjaan sebenar)  RM ……………… 
Hutang Dharurat  RM ……………… 
Kediaman  RM ……………… 
Kenderaan   RM ……………… 
JUMLAH   
 RM ……………… 
   

Jika baki melebihi nisab RM 542.69,hendaklah di darab dengan 5%
Seterusnya jumlah tadi perlu dirujuk kepada :
Nisab zakat pertanian iaitu 2 kunca 7 naleh atau 653 kg bersamaan RM542.69
Jika baki mencapai angka  atau lebih maka baki tadi didarab dengan 5%

 
 
Contoh 
MUSIM MENUAI 
1 Muharam 1414 _____________ 19 Rejab 1414
(20 + 30 + 29 + 30 + 29 – 29 +19 = 195 hari)
 
 
Perkiraan berdasarkan perolehan padi dengan keluasan 10 relung 
Hasil diperolehi     RM 10,000.00
Tolak  
(Kos mengusaha sawah)  
Tanah (sendiri/sewa)  
Membajak dan menanam RM1,250.00
Harga baja RM6.00
Racun serangga RM70.00
Upah menuai RM650.00
Upah pengangkutan RM200.00
JUMLAH  RM 2,176.00
   
   
TOLAK  
Diri RM 14.12 x 195 hari RM 2,754.00
Isteri RM 8.4 x 195 hari RM 1,652.00
Anak RM 3.38 x195 hari RM 1,318.00
Perubatan RM 140.00
Ibubapa RM 300.00
Hutang Dharurat   
(Kenderaan dan rumah)   RM  200.00    RM 6,364.20
* Nilai RM 1,459.00 melebihi Nisab RM 542.69   
* Jumlah perlu bayar zakat  = RM 1,459.80 x 5% = RM 72.99 RM 1,459.80

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis Kali ke-14/2014 yang bersidang pada 4-5 Mei 2014 telah bersetuju untuk mengekalkan keputusan fatwa yang telah mentarjihkan pandangan Imam Abu Hanifah RA. Risalah “Panduan Mengeluarkan Zakat’ oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Cetakan keenam 1997 yang diterbitkan oleh MAIPs telah dinyatakan seperti berikut :

 

“Zakat Pertanian ialah zakat hasil tanaman yang diusahakan oleh manusia di atas tanah milik sendiri, sewa atau sebagainya, samada berbentuk biji-bijian dan buah-buahan tertentu sahaja atau dalam sebarang bentuk lain yang diusahakan oleh mereka.

 

 Jenis-jenis hasil pertanian yang diwajibkan zakat ke atasnya : 

  1. Tanaman makanan asasi seperti padi dan biji-bijian lain yang sama dengan padi
  2. Tanaman bukan asasi seperti kelapa, kelapa sawit, getah, lada hitam, tebu, koko dan sebagainya
  3. Hasil usaha perikanan dan hasil laut seperti ikan, udang, mutiara, telur penyu dan lain-lain lagi”

Please publish modules in offcanvas position.