Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zakat Wang Simpanan

Nisab matawang Malaysia atau wang simpanan ditentukan mengikut nilai emas semasa seberat 2.7108 saga atau 85 gram. Harga atau nilai emas mengalami perubahan dari masa ke semasa mengikut siri terbitan daripada kerajaan Malaysia (Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri). Maka nisab matawang adalah mengikut harga emas pada hari mengeluarkan zakat. 

Contohnya : 

Harga 25 mayam 2.7108 saga atau 85 gram pada bulan Januari 2013 ialah RM 13,875.00 

KADAR ZAKAT MATAWANG/ WANG SIMPANAN

Kadar zakat yang diwajibkan bagi matawang Malaysia/ Wang Simpanan ialah sebanyak 2.5% atau 1/40 daripada jumlah simpanan yang mencapai nisab. 

 

Tarikh

 

Wang Masuk

Wang

Keluar

Baki

 

01-01-2005

 

 

 

500

 

14-04-2005

 

1000

 

1,500

Cukup Nisab

23-05-2005

 

10,000

 

11,500

 

18-06-2005

 

2,400

 

13,900

 

06-07-2005

 

 

3,000

10,900

 

24-05-2005

 

2,000

 

12,900

 

13-10-2005

 

 

1,500

11,400

 

30-10-2005

Faedah

200

 

11,600

 

07-02-2006

 

 

3,400

8,200

 

25-04-2006

 

2,000

 

10,200

 

30-05-2006

 

4,800

 

15,000

 Tempoh haul yang diambilkira ialah mulai 29-05-2005 hingga 17-05-2005 (iaitu bagi tempoh 354 hari untuk setahun Hijrah). Ini kerana baki wang simpanan sebelum 29-05-2005 itu belum mencukupi untuk dikirakan zakat, iaitu kurang dari nisab (diandaikan nisab RM 4,000). Zakat yang wajib dikeluarkan ialah (bagi terendah dalam tempoh di atas ditolak faedah bank yang diterima) x 2.5% iaitu (RM 8,2000) x. 2.5% = RM 200