Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Zakat Perniagaan

 SYARAT : 

1.              Islam 

2.              Kepunyaan Mutlak 

3.              Niat Menjalankan Perniagaan 

4.              Cukup Haul 

5.              Cukup Nisab

 KADAR BAYARAN  

Apabila cukup syarat – syaratnya, wajiblah dikeluarkan zakat sebanyak 2.5% atau 1/40. Zakat perniagaan ini dikeluarkan dengan kadar 2.5% dari jumlah harta perniagaan. 

 

BIL

CONTOH PENAKSIRAN

 

1.

Barang- barang stok

RM 25,000.00

2.

Wang Tunai

RM 1,500.00

3.

Wang dalam Bank

RM 10,000.00

4.

Hutang yang dijamin pembayaran balik

RM 1,500.00

5.

Belanja

RM 2,000.00

 

JUMLAH

RM 40,000.00

Jumlah zakatnya : RM40,000.00 x 2.5% = RM 1,000.00