Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

SKIM BANTUAN ZAKAT MAIPs

SKIM BANTUAN ZAKAT MAIPs

1.    Bantuan Sara Hidup

2.    Bantuan Sara Hidup Bulanan

3.    Bantuan Rawatan Perubatan

4.    Bantuan Persekolahan Menengah / Rendah

5.    Bantuan Program Peningkatan Ekonomi Asnaf

6.    Bantuan Bekalan Elektrik/Air

7.    Bantuan Baikpulih Rumah/Bina Baru

8.    Bantuan Mikro Baikpulih Rumah

9.    Bantuan Bencana

10.  Bantuan Ibn Sabil

11.  Saguhati Memeluk Islam

12.  Bantuan Pelajaran (Serta Merta IPT)

13.  Bantuan Pelajaran Timur Tengah

14.  Bantuan Aktiviti Keagamaan (Islam) dan Kemasyarakatan