Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baitulmal - Zakat

AKTIVITI UNIT ZAKAT MAIPs

  1. Mengurus dan merekod penerimaan zakat dan zakat fitrah di Negeri Perlis melalui khidmat kaunter serta atas talian
  2. Mengurus dan merekod permohonan zakat melalui potongan gaji
  3. Menerima permohonan bantuan dan mengurus  agihan zakat kepada golongan asnaf di Negeri Perlis
  4. Menguruskan permohonan bantuan dan sumbangan daripada agensi-agensi yang melaksanakan aktiviti keagamaan
  5. Menguruskan pelantikan dan penamatan amil-amil Negeri Perlis
  6. Menguruskan agihan bahagian zakat untuk amil-amil Negeri Perlis
  7. Merancang, mencadangkan dan mengurus kursus motivasi Amil/Lawatan kerja amil Negeri Perlis
  8. Merancang, mengurus dan menyelia program serta projek pembangunan komersial untuk asnaf di Negeri Perlis
  9. Merancang dan melaksanakan kempen promosi zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis
  10. Merancang dan menguruskan majlis-majlis penerimaan dan agihan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis