Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Baitulmal - Wakaf & Sumber AM

1.       Menyelenggara rekod-rekod Tanah Wakaf termasuk Wakaf Am dan Khas, Zakat dan Baitulmal.

 

2.       Penyelenggaraan buku-buku tunai seperti:

2.1               Buku Tunai Wakaf

2.2               Buku Tunai Baitulmal

 

3.       Pengeluaran resit penerimaan wang untuk Wakaf dan Baitulmal.

 

4.       Penyediaan baucer-baucer pembayaran Wakaf dan Baitulmal.

 

5.       Penyelenggaraan rekod-rekod pinjaman komputer dan kenderaan kakitangan MAIPs. termasuk perjanjian dan kutipan balik pinjaman.

 

6.       Penyelenggaraan rekod Harta Majlis(Zakat, Wakaf dan Baitulmal)

6.1               Tanah-Tanah Majlis(Tanah Bendang, Kubur, Masjid,Surau)

6.2               Bangunan Perniagaan Majlis

6.3               Rumah Kediaman Majlis

 

7.       Bertanggungjawab di atas penyimpanan rekod sewaan Harta-Harta Majlis.

 

8.       Bertanggungjawab di atas semua perjanjian Sewaan Harta Majlis

 

9.       Menghadiri perbicaraan penyelesaian pusaka dan menjalankan pengurusan untuk pendaftaran, jualan dan belian Tanah Baitulmal dan   Wakaf

 

10.     Menguruskan sewa beli tanah bendang Zakat

 

11.     Mengurus dan menyelenggara Tapak Projek Hak Milik Majlis yang dibangunkan.

 

12.     Penyediaan penyata penyesuaian bank bagi akaun Wakaf dan Baitulmal.

 

13.     Merekod dan mengemaskini pelaburan Zakat dan Baitulmal.

 

14.     Bertanggungjawab menguruskan kutipan tertunggak bagi wang pendahuluan, sewa, pinjaman komputer dan pinjaman kenderaan.

 

15.     Membuka jadual sebutharga untuk projek kecil Tanah Wakaf dan Baitulmal.

 

16.     Mendapatkan harga nilaian semasa Tanah Hak Milik Majlis.